کوپ کودک

کوپ کودک

دراین رشته شناخت روحیه و مدل مناسب فرم صورت کودک، کوپ کودک وفرم دهی موی کودک اموزش داده می شود. هنرجویان امکان دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای پس از اتمام دوره را دارند.