ناخن

ناخن

دوره آموزش ناخن شامل آموزش مانیکور و پدیکور و بهداشت این تخصص بوده و برای علاقه مندان به مهارت کاشت ناخن از آموزش های پایه ای می باشد.. زمان برگزاری کلاس به صورت انتخابی تعیین می گردد.

در پایان دوره پس از گذراندن آزمون مربوطه، گواهی آرایشگر ناخن به شرکت کنندگان اعطا .می کردد

 

 

 

 

 

 


گالری تصاویر دورهای گذشته