بافت مو

بافت مو

در دوره آموزش بافت مو، هنرجویان انجام بیش از 30 مدل بافت را آموزش می بینند.  بافت کلاه گیس از دیگر موارد آموزشی این دوره است. طول مدت این دوره 1/5 الی 2 ماه می باشد.شرکت ئر وره های فشرده بر اساس زمان انتخابی هنرجویان نیز امکان پذیر است. 

در پایان کار هنرجویان در دو آزمون کتبی و عملی شرکت می کنند و پس از گذراندن موفقیت آمیز آزمون ها، گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای به آنها اعطا میگرد.

 

 

 

 

 


گالری تصاویر دورهای گذشته